Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak banka, kurum ve kuruluşlar bünyesinde ipotek tesisi ve tescili hizmetlerinin yanı sıra ipotek terkini, taşınmazın hukuki durumunun incelenmesi, ticari işletme rehini, maden ruhsat rehinleri, gemi ipoteği, uçak ve/veya hava aracı ipoteği K.K.T.C’nde ipotek ve rehin tesisi hizmetleri vermekteyiz. Hizmetlerimiz ile ilgili sağ bölümde bulunan form, bize ulaşın sayfamız ve/veya telefon ile tarafımıza ulaşarak bilgi edinebilirsiniz.

Ticari İşletme Rehni

Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gerçek ve/veya tüzel kişilerin bankadan kullanacağı krediler ile sebep ve ciheti ne olursa olsun doğmuş ve/veya doğacak borçlarının güvencesini, teminatını kapsamak üzere belirlenen süre içerisinde bankanın talebine göre ticari işletme rehni tesisine ilişkin noter, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Trafik Emniyet Müdürlüğü ve/veya e-rehin işlemleri gibi tüm merciler nezdinde ticari işletme rehnine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.

Maden Ruhsat Rehni

Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gerçek ve/veya tüzel kişilerin bankalardan kullandığı ve/veya kullanacağı krediler ile sebep ve ciheti ne olursa olsun doğmuş ve/veya doğacak borçlarının güvencesini, teminatını teşkil etmek üzere belirlenen süre içinde bankanın talebine göre maden ruhsat rehni tesisine ilişkin olarak Noter, Bakanlık, Maden İşleri Genel Müdürlüğü gibi ilgili tüm merciler nezdinde maden ruhsat rehnine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmektedir.