Tapu İş ve İşlemleri Kapsamında;

 • Kredi teminatı olarak gösterilen taşınmaz malların hukuki durumunun Tapu Sicil Müdürlüklerinde araştırılması ve belgelendirilmesi (Takyidat yazısı alınması),
 • İpotek için banka ve ya diğer kuruluşlar adına Resmi Senet taslağının düzenlenmesi,
 • Tapu Müdürlüğündeki İpotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticari kredilerin güvencesi olan taşınmazlar üzerindeki ipotek işlemlerinin dönemsel olarak incelenerek rapor edilmesi,
 • Banka ve ya diğer kuruluşlar tarafından hazırlanan Resmi Senet taslağının ve ilgili belgelerin hukuki incelenmesinin yapılması ve ön uygunluk onayının verilmesi,
 • İpotek işlemlerinin Banka ve ya diğer kuruluşlar tarafından yapılması hallerinde Tapu Müdürlüğünce düzenlenen Resmi Senedin ve İpotek Belgesinin hukuki kontrolünün yapılması ve son uygunluk onayının verilmesi,
  Satış, ipotek fekki, kira şerhi gibi diğer tapu iş ve işlemlerinin yapılması.

Hazırlık ve işlem süresi;

İş talepleri; işlem belgelerinin tam ve eksiksiz olarak AVİ’ye ulaşmasından itibaren en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda;

 • İpotek işleminin ön uygunluk incelemesi, belgelerin eksiksiz ve tam olarak ulaşmasından itibaren yaklaşık 20 dakika içerisinde,
 • İpotek işleminin resmi senetlerinin hazırlanması ve ön uygunluk incelenmesi, belgelerin eksiksiz ve tam olarak ulaşmasından itibaren yaklaşık 30 dakika içerisinde,
 • Tapu Müdürlüklerindeki ipotek işlemi ise randevu saati itibariyle yaklaşık 20 dakikada gerçekleştirilmektedir.