GİZLİLİK POLİTİKASI

Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda firmamız aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

  • Firmamız web sitesi üzerinden, yalnızca ürün ve hizmet bilgileri verilmektedir
  • Bu İnternet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ne aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin yazılı iznini almaksızın, bu İnternet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya başka bir yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
  • Bu İnternet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
  • İşbu İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar olsalar dahi, sorumlu değildirler.
  • Avi Gayrimenkul Yatırım Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
  • İş bu site kullanım haklarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük
Tahran Caddesi 6/7 Kavaklıdere Çankaya Ankara
Telefon: +90 312 426 14 03
Faks: +90 312 426 40 59